Prezentacje
       Aktualnosci
       Serwisy
       Platforma kontaktowa
       biurocentrum.pl
        Temat tygodnia

 2018-05-07
Praca w zespole: wyzwaniem jest różnorodność
Różnorodność to zagadnienie, o którym coraz częściej mówi się w kontekście biznesu. Zróżnicowany wiek pracowników, ich różne doświadczenie i wykształcenie, a także odmienne osobowości zapewniają firmie możliwość szybkiej reakcji na zmieniające się otoczenie, co z kolei przekłada się na wzrost popularności pracy projektowej. Różnorodność to korzyści, ale również wyzwania. Te ostatnie spoczywają przede wszystkim na pracodawcy, który powinien stworzyć taką atmosferę i warunki, aby praca w zespole mogła przebiegać efektywnie. Dlatego już na etapie rekrutacji kandydaci są weryfikowani pod kątem posiadania umiejętności realnej współpracy.

WYMAGANIA: UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W ZESPOLE

Na dzisiejszym rynku praca w zespole zyskuje coraz większe znaczenie, co jest naturalnym następstwem rozwoju technologicznego oraz coraz większej elastyczności w podejściu do struktur organizacyjnych. I jest to też główny powód, dla którego pracodawcy coraz częściej poszukują pracowników łatwo nawiązujących relacje i dostosowujących się do nieustannie zmieniającego się środowiska pracy. Na znaczeniu zyskują również kompetencje z zakresu inteligencji emocjonalnej, które pomagają odczytywać emocje współpracowników. Pracodawcy najwyraźniej zatem rozumieją, że praca w zespole wymaga wzajemnego poszanowania oraz otwarcia się na potrzeby i oczekiwania innych.

MENEDŻER W ROLI GŁÓWNEJ

Aby jednak praca w zespole finalnie okazała się owocna, konieczne jest wsparcie ze strony kadry zarządzającej, a konkretnie stworzenie w organizacji takiej atmosfery, która sprzyjać będzie współpracy i wymianie doświadczeń. Dlatego tak istotne znaczenie ma określenie dobrych praktyk, wedle których przebiegać będzie praca w zespole.

– W gestii menedżera leży monitorowanie postępów czynionych przez zespół, nadzór nad wykonywaniem prac zgodnie z planem, a w razie nieścisłości – również odpowiednia reakcja. Jednak owa reakcja nie powinna być formą krytyki, lecz próbą analizy metod pracy zespołu, wyciągnięciem słusznych wniosków i zaproponowaniem najlepszych rozwiązań. – komentuje Paula Rejmer, dyrektor zarządzająca dywizją Expert Perm w Hays Poland. – Menedżer powinien wykorzystać swój autorytet do wprowadzenia zmian, które usprawnią komunikację, ulepszą podział zadań, rozwiążą ewentualne konflikty i w rezultacie zwiększą produktywność zespołu. – dodaje.

RELACJE CZY PROCEDURY?

Warto pamiętać, że praca w zespole wymaga nie tylko odpowiedniej atmosfery, ale też odpowiednich procedur porządkujących współpracę – zarówno w obrębie jednego zespołu, jak i pomiędzy nimi. Członkowie zespołu muszą mieć poczucie, że w razie jakichkolwiek problemów mogą zwrócić się do współpracowników po wsparcie oraz że ich uwagi nie spotkają się z obojętnością.

Jednak dobra atmosfera i budowanie pozytywnych relacji nie wystarczą, jeśli brakuje jasnego podziału obowiązków oraz procedur porządkujących współpracę.

– Dobre relacje nie zapobiegną konfliktom pomiędzy pracownikami lub działami, gdy przez brak standardowych wzorców działania dojdzie w firmie do sytuacji kryzysowej. Potrzebne są jasno określone mechanizmy działania w określonych sytuacjach, które regulują pracę zespołów, ułatwiają podejmowanie decyzji i w rezultacie minimalizują ryzyko powstawania sytuacji trudnych. – komentuje Paula Rejmer i dodaje – Praca w zespole potrzebuje bliskich relacji, jednak nie można uzależniać jej wyników wyłącznie od kontaktów międzyludzkich.

Poza jasnymi zasadami współpracy, ogromne znaczenie ma również kultura organizacyjna, która określa preferowane formy komunikacji. Doświadczenie pokazuje, że rozmowa, choćby telefoniczna, ma korzystniejszy wpływ na efektywność współpracy niż formalne emaile.

PRACA PROJEKTOWA

Umiejętności niezbędne do efektywnej pracy zespołowej najłatwiej zdobywa się w praktyce, np. uczestnicząc w grupach projektowych, gdzie każda osoba odpowiada za wykonanie konkretnych zadań w określonym czasie. Pozwala to nie tylko wykształcić poczucie odpowiedzialności za siebie i całą grupę, ale także nauczyć się podejmowania współpracy z dotąd nieznanymi osobami. W dużych, międzynarodowych organizacjach praca projektowa wspiera również wymianę doświadczeń i dzielenie się najlepszymi praktykami w większym, często międzynarodowym gronie. Dzięki takiej współpracy pracownicy patrzą na firmę w szerszej perspektywie – lepiej rozumieją swoją rolę w organizacji, zasady jej funkcjonowania oraz charakterystykę pracy innych departamentów lub oddziałów firmy. Korzyści są podwójne – pracownicy uczą się współpracy oraz szybko dostosowują się do zmiennego środowiska, natomiast pracodawcy zyskują większą efektywność pracy i realne szanse na wdrożenie nowych, innowacyjnych rozwiązań.

     

Więcej tematów tygodnia   

       Komentarze  [0]dodaj   
  FORUM

     
o nas | kontakt
NA SKRÓTY:    akcesoria biurowe, przybory do pisania, papier i druki, oprawy dokumentów, archiwizacja dokumentów, organizacja biura, koperty i opakowania,
pieczątki i datowniki, biurowe maszyny, konferencyjna aparatura, RTV urządzenia i sprzęt, telefonia stacjonarna, telofonia GSM, internet, komputery, meble-biuro,
czystość i sprzątanie, ochrona, catering, żywność z dowozem, naprawa i serwis