Prezentacje
       Aktualnosci
       Serwisy
+ Wyszukiwarka
+ Aktualności
+ Poradnik
       Platforma kontaktowa
       biurocentrum.pl
        Szkolenia i konferencje
     
      rozpoczęcie: 2017-09-01
      zakończenie: 2017-09-01
ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Temat Inny
Lokalizacja Rzeszów, Polska
   
 • Termin: 2017-09-01 - 2017-09-01
 • Lokacja: RzeszówPodkarpackie
 • Cena netto: 350.00 zł
 • Cena brutto: 430.50 zł (Vat 23%)

PROGRAM SZKOLENIA:

1.        Zmiany w sposobie zaskarżania interpretacji indywidualnych obowiązujące od 1.06.2017 - omówienie

2.        Nowe wyjaśnienia podatkowe dotyczące płatności przekraczających równowartość 15.000zł w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

3.        Opodatkowanie managerów - wybrane kazusy podatkowe.

4.        Skutki podatkowe przekwalifikowania przez ZUS umów o pracę na umowy zlecenie oraz umów o dzieło na umowy zlecenie.

5.        Skutki podatkowe świadczeń dofinansowanych przez gminy 
z tytułu:

 • dotacji do kotłów węglowych
 • domowych oczyszczalni ścieków
 • wynagrodzeń dla komisji przeciwalkoholowych
 • świadczeń zdrowotnych wypłacanych dla nauczycieli w szkołach

6.        Skutki podatkowe zakupionych polis dla pracowników w podróży służbowej, dla członków zarządu, OC od dronów.

7.        Skutki podatkowe wydawanych w trakcie wycieczek pracownikom wejściówek do np. muzeów, drobnych przekąsek 
i napojów w pracy

8.        Nowe zasady składania zeznań podatkowych już za rok 2016 - obowiązujące od 15 marca 2017r. - (PIT - WZ)

9.        Zmiany od 1 marca 2017r. - wprowadzone ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej - ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji dla płatnika

10.    Rozporządzenie Min. Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych 
z użytkowaniem lokalu mieszkalnego – omówienie

11.    Skutki podatkowe wręczania prezentów np. alkoholi, dzieł sztuki  - kontrahentom w tym nierezydentom – omówienie

12.    Opodatkowanie nagród jubileuszowych w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego o nieodpłatnych świadczeniach

13.    Opodatkowanie szkoleń pracowników opłacanych przez zakład pracy w świetle w/w wyroku Trybunału Konstytucyjnego

14.    Skutki podatkowe dla pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę  w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z innym podmiotem

15.    Skutki podatkowe obniżenia składki zdrowotnej ,gdy pracownik wraca do pracy po chorobie

16.    Zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez pracownika – skutki podatkowe

17.    Skutki podatkowe świadczeń w tym socjalnych otrzymywanych przez pracowników tymczasowych

18.    Opodatkowanie abonamentu telefonicznego

19.    Opodatkowanie ubezpieczeń opłacanych przez zakład pracy za pracownika i członków zarządu

20.    Skutki podatkowe sponsoringu

21.    Rozporządzenie Min. Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego – omówienie

22.    Skutki podatkowe wręczania prezentów np. alkoholi, dzieł sztuki  - kontrahentom w tym nierezydentom – omówienie

23.    Omówienie uchwały w składzie 7 Sędziów NSA dotyczącej opodatkowania odsetek za nieterminowe regulowanie świadczenia.

24.    Petycje podatkowe jako forma uzyskiwania odpowiedzi na problemy podatnika - omówienie problemu.

25.    Najnowsze wyjaśnienia Min.Fin. w sprawie opodatkowania zwrotu kosztów w jazdach lokalnych oraz parkingów i autostrad.

26.    Opodatkowanie m.in. ryczałtów za jazdy lokalne, wydatków ponoszonych za pracownika w podróży służbowej ,opłacanych przez zakład pracy mieszkań, składek ponoszonych za byłych pracowników. odsetek w świetle orzeczeń sądowych sprzecznych ze stanowiskiem organów skarbowych

27.    Opodatkowania samochodów służbowych wykorzystywanych dla celów prywatnych wybrane problemy

28.    Opodatkowanie świadczeń za zmarłych pracowników, zleceniobiorców, emerytów wybrane problemy

29.    Opodatkowanie świadczeń dla pracowników na urlopach wychowawczych

30.    Opodatkowanie narzędzi finansowych dla managerów

31.    Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za członków komisji, stowarzyszeń, Rad - nowe wykładnie

32.    Opodatkowanie składek zdrowotnych i społecznych płaconych za byłych pracowników i byłych zleceniobiorców  w świetle wyjaśnień Min. Fin.

33.    Opodatkowanie odpraw dla zwalnianych pracowników – nowe wykładnie

34.    Opodatkowanie odsetek o odszkodowań oraz odszkodowań 
w świetle wyjaśnień Min. Fin.

35.    Opodatkowanie prania odzieży reprezentacyjnej

36.    Opodatkowanie świadczeń ponoszonych przez zakłady pracy za pracowników - działaczy związkowych

37.    Opodatkowanie świadczeń za naukę pracownika, zleceniobiorcy, managera

38.    Opodatkowanie okularów dla pracowników- omówienie związanych 
z tym problemów i nowe wykładnie Min. Fin.

39.    Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za pracownika m.in. Sali gimnastycznej ,basenu, kart przedpłaconych, multi sport i innych

40.    Opodatkowanie świadczeń z zfśs dla członków rodzin pracowników

41.    Opodatkowanie świadczeń po zmarłym, byłym, aktualnym pracowniku oraz emerycie-renciście m.in. w zakresie umorzonych pożyczek, zapomóg – wybrane problemy

42.    Opodatkowanie wygranych w konkursach organizowanych przez zakłady pracy

43.    Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń dla członków komisji ,rad ,zarządów, Opodatkowanie świadczeń dla emerytów i rencistów od zakładów pracy w tym od związków zawodowych wybrane problemy

44.    Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych przez członków rodzin zmarłych pracowników, emerytów, rencistów

45.    Opodatkowanie programów lojalnościowych dla pracowników i ich rodzin w tym rabatów

46.    Darowizny na rzecz pracowników

 

GALERIA SZKOLEŃ

 • 32-005 Niepołomice, Małopolskie
 • Topolowa 2
 • Telefon: 12/ 378-91-80 lub -81
 • Fax: 12/ 378-91-82
 • Email: biuro@galeriaszkolen.pl
 • www: www.galeriaszkolen.pl

 

Więcej szkoleń i konferencji

 
     
o nas | kontakt
NA SKRÓTY:    akcesoria biurowe, przybory do pisania, papier i druki, oprawy dokumentów, archiwizacja dokumentów, organizacja biura, koperty i opakowania,
pieczątki i datowniki, biurowe maszyny, konferencyjna aparatura, RTV urządzenia i sprzęt, telefonia stacjonarna, telofonia GSM, internet, komputery, meble-biuro,
czystość i sprzątanie, ochrona, catering, żywność z dowozem, naprawa i serwis