Prezentacje
       Aktualnosci
       Serwisy
+ Wyszukiwarka
+ Aktualności
+ Poradnik
       Platforma kontaktowa
       biurocentrum.pl
        Szkolenia i konferencje
     
      rozpoczęcie: 2017-05-25
      zakończenie: 2017-05-26
Zarządzanie czasem i efektywność osobista

Temat Inny
Lokalizacja Warszawa, Polska
   

 ·         Termin: 2017-05-25 - 2017-05-26

·         Lokacja: warszawa, Mazowieckie

·         Cena netto: 1290.00 zł

·         Cena brutto: 1586.70 zł (Vat 23%)

 

1.     Ja i mój czas:

o    czym jest czas i na ile można nim zarządzać?  różnica między „zarządzaniem czasem” a „zarządzaniem sobą w czasie”,

o    jak postrzegamy swój czas i jak go wycenić?

o    kilka słów o zwalniaczach czasu i czy można uzależnić się od czasu?

o    "SWOT wykorzystania czasu" - określanie czynników sukcesu i obszarów rozwojowych we własnej organizacji czasu,

o    tworzenie „Action Planu" w oparciu o własne obszary rozwojowe, indywidualne określenie kierunków i działań wspierających dokonanie zmiany w organizacji czasu.

2.     Sztuka formułowania celów:

o    dlaczego warto stawiać sobie cele?

o    metodologia formułowania celów zawodowych,

o    spójność i rozbieżność celów zawodowych a nasza efektywność,

o    cele a zadania do realizacji, 

o    studium przypadku: macierz celów,

o    ćwiczenie „historia dnia" w analizie sposobu zarządzania sobą w czasie w oparciu o cel.

3.     Wyznaczanie priorytetów czyli co jest najważniejsze:

o    reguła Pareto i moje najważniejsze 20%,

o    matryca Eisenhowera-studium przypadku: historia dnia, 

o    czy jestem uzależniony o spraw pilnych?

o    konsekwencja nadmiernego przebywania w jednej z ćwiartek,

o    motywacja a priorytety czyli planowanie proaktywne.

4.     Zaplanuj swój czas czyli jak rozsądnie rozłożyć plany w czasie:

o    reguły skutecznego planowania,zasada 3/5,  „cicha chwila"

o    planowanie w różnych perspektywach czasowych,

o    jak działać, kiedy masz do realizacji wiele zadań i mało czasu - wykorzystanie elementów wykresu Gantta w układaniu harmonogramu pracy,

o    metoda TRZOS/ALPEN w planowaniu pracy,

o    analiza ABC w selekcji zadań, 

o    organizacja dnia pracy,

o    potęga checklisty- wdrożenie, kontrola..

o    studium przypadku: Mój plan w firmie X.

5.     Nawykowa struktura działania w czasie:

o    czym jest nawyk i jak działa? Powstawanie wzorca nawyku - „pętla nawyku",

o    identyfikacja stylu pracy w oparciu o nawyki - ćwiczenie: „styl działania",

o    trening zmiany nieefektywnych indywidualnych nawyków.

6.     Zarządzanie strumieniem zadań wg. D. Allena: Getting Things Done.

7.     Diagnoza trudnych sytuacji: w jaki sposób inni decydują o tym, że nie zawsze udaje mi się wykonać to, co powinienem? 

8.     Jak motywować się do wprowadzania zmian w zakresie zarządzania sobą w czasie?

o    technika ramy rezultatu,

o    linia czasu,

o    koło wartości.

9.     Narzędzia informatyczne pomocne w planowaniu czasu.

10.   Podsumowanie całości szkolenia:

o    przegląd zagadnień ćwiczonych w trakcie szkolenia,

o    technika „most w przyszłość" - jak mogę wykorzystać nowe umiejętności w swojej codziennej pracy? - sesja informacji zwrotnych,

o    przekazanie zadań wdrożeniowych.

11.   Uwaga: możliwe jest wykupienie tego szkolenia w wersji trzydniowej, zawierającej również praktyczne rozwiązania informatyczne "Zarządzanie czasem przy pomocy Microsoft Outlook"

 

Organizator szkolenia:

HIGH 5 Training Group

00-140 Warszawa, Mazowieckie

Wronia 45 lok. 129

Telefon: 22-824-50-25

Email: sekretariat@high5.pl

www: www.high5.pl

 

Więcej szkoleń i konferencji

 
     
o nas | kontakt
NA SKRÓTY:    akcesoria biurowe, przybory do pisania, papier i druki, oprawy dokumentów, archiwizacja dokumentów, organizacja biura, koperty i opakowania,
pieczątki i datowniki, biurowe maszyny, konferencyjna aparatura, RTV urządzenia i sprzęt, telefonia stacjonarna, telofonia GSM, internet, komputery, meble-biuro,
czystość i sprzątanie, ochrona, catering, żywność z dowozem, naprawa i serwis