Prezentacje
       Aktualnosci
       Serwisy
+ Wyszukiwarka
+ Aktualności
+ Poradnik
       Platforma kontaktowa
       biurocentrum.pl
        Szkolenia i konferencje
     
      rozpoczęcie: 2017-06-21
      zakończenie: 2017-06-23
Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny

Temat Inny
Lokalizacja Kraków, Polska
   

 ·         Termin: 2017-06-21 - 2017-06-23

·         Lokacja: Kraków, Małopolskie

·         Cena netto: http://www.szkolenia24h.pl/media/img/ico/question_min-trans.png 2040.00 1740 zł (Rabat -300złhttp://www.szkolenia24h.pl/media/img/ico/question_min-trans.png)

·         Cena brutto: 2140.20 zł (Vat 23%)

 

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

 

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

 

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych.

 


 

Korzyści dla uczestników 
Szkolenie będzie stanowiło wyjątkową możliwość uzyskania wiedzy z zakresu podstawowych obowiązujących przepisów prawa celnego które mają bezpośrednie przełożenie na przedsiębiorstwa dokonujące międzynarodowej wymiany towarów. Oferuje ono bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.
Szkolenie pozwoli uzyskać informacje jak przygotować się do wymogów stawianych przez administrację celną w obsłudze procedur celnych.
Możliwość uzyskania porad i konsultacji z zakresu zagadnień nie objętych programem seminarium:
•    środki taryfowe w handlu zagranicznym,
•    taryfy celne, kontyngenty taryfowe, pobór ceł,
•    środki pozataryfowe,
•    plafony taryfowe,
•    refundacje wywozowe do artykułów rolno - spożywczych.

 

Program szkolenia

Dzień I

1.    Podstawy funkcjonowania prawa celnego w Unii Europejskiej:
•    źródła polityki celnej i prawa celnego,
•    unia celna,
•    organy celne i ich kompetencje.

2.    Podstawy stosowania prawa celnego:
•    podstawy prawne przywozu/wywozu towarów z terenu Unii Europejskiej,
•    przeznaczenia celne, 
•    procedury celne, 
•    procedury gospodarcze i Procedury zawieszające.

3.    Elektroniczne zgłoszenia celne:
•    PDR,
•    CELINA,
•    ECS.

4.    Dokumenty w wymianie towarowej z zagranicą:
•    SAD,
•    faktura,
•    list przewozowy,
•    pozostałe.

5.    Zgłoszenie celne:
•    formy zgłoszeń celnych,
•    właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych.
•    Podatki w przywozie i wywozie towarów na/z UE:
•    VAT,
•    akcyza.

6.    Elementy kalkulacyjne:
•    pochodzenie towarów,
•    wartość celna,
•    taryfa celna.

7.    Postępowanie celne:
•    przedstawicielstwo w sprawach celnych,
•    kontrola towarów,
•    postępowanie administracyjne.

8.    Ograniczenia w obrocie towarowym zagranicą.

Dzień II – Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych (Optymalizacja procesów celnych na potrzeby podmiotów gospodarczych).

1.    AEO - instytucja upoważnionego przedsiębiorcy:
•    co daje status upoważnionego podmiotu gospodarczego?
•    uzyskanie pozwolenia,
•    przypadki cofnięcia statusu upoważnionego podmiotu,
•    praktyczne korzyści i ułatwienia wynikające z uzyskania statusu AEO,
•    wymogi i zakres kontroli przeprowadzane przez Organy Celne w przypadku starania się o status.

2.    Procedury uproszczone, czyli w jaki sposób jak usprawnić obsługę celną przedsiębiorstwa?
•    podstawy prawne uproszczeń celnych,
•    procedury uproszczone, czyli jaki sposób jak usprawnić obsługę celną przedsiębiorstwa?
•    podstawy prawne uproszczeń celnych,
•    na jakie procedury celne możemy uzyskać pozwolenie i jak to zrobić?
•    formy uproszczonych zgłoszeń celnych,
•    wymagane dokumenty (zabezpieczenie),
•    pozwolenie - co zawiera, przypadki, w których pozwolenie nie zostanie udzielone lub cofnięte,
•    czego nie można odprawiać w procedurze uproszczonej?
•    elektroniczna obsługa procedur uproszczonych.

3.    Elektroniczna obsługa zgłoszeń celnych do celów rozliczeń podatkowych:
•    CELINA,
•    ECS.

4.    Optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie procedur gospodarczych:
•    skład celny,
•    odprawa czasowa,
•    przetwarzanie pod kontrolą,
•    uszlachetnianie czynne,
•    uszlachetnianie bierne.

 

Dzień III

1.    Nowelizacja ustawy o Służbie Celnej.

2.    Projekt Krajowej Administracji Skarbowej.

3.    Deregulacja agenta celnego:
•    brak wymogu zdawania egzaminu państwowego,
•    umiejętności i kompetencje,
•    odpowiedzialność.

4.    Unijny Kodeks Celny:
•    rodowód unijnego kodeksu celnego po 1 maja 2016r.,
•    faza przejściowa przepisów celnych z wspólnotowego kodeksu celnego,
•    podstawowe zmiany merytoryczne w UKC – nowe definicje: 
•    przedstawiciel celny,
•    formalności celne,
•    środki polityki handlowej.
•    zadania i środki organów celnych określone w UKC: 
•    w zakresie bezpieczeństwa,
•    w zakresie kontroli.
•    zmiana podejścia do powrotnego wywozu,
•    przepływ informacji pomiędzy podmiotami a organami celnymi: 
•    e-zgłoszenie celne,
•    e-pozostała wymiana informacji.
•    informatyzacja podstawą działania UKC: 
•    programy do komunikacji z organem celnym,
•    programy do 2020 r..
•    postępowania administracyjne: 
•    decyzja administracyjna,
•    pozwolenie,
•    postępowanie administracyjne.
•    zarządzanie ryzykiem i kontrola celna,
•    jedno okienko: 
•    kontrole w jednym miejscu przez inne organy uprawnione.
•    zasady obliczania kwot należności celno – przywozowych: 
•    wartość celna,
•    korekty wartości celnej,
•    podejście do ustalania wartości celnej w uszlachetnianiu czynnym,
•    podejście do ustalania wartości celnej w uszlachetnianiu biernym.
•    procedury celne: 
•    zwykłe,
•    specjalne.
•    tymczasowe składowanie: 
•    zmiany w magazynie czasowego składowania,
•    zmiana okresu składowania.
•    scentralizowana odprawa celna: 
•    przeniesienie pozwolenia krajowego na terytorium UE.
•    rewizja towaru i pobieranie próbek: 
•    brak wymogu obecności przedstawiciela przy kontroli i pobieraniu próbek.
•    nowe podejście do uzyskania AEO: 
•    nowe audyty,
•    rozszerzenie przywilejów w UKC.
•    zmiany w zakresie Wiążącej Informacji Taryfowej,
•    zmiany w zakresie pochodzenia towarów: 
•    nowe zasady ustalania pochodzenia towarów,
•    ustalanie pochodzenia o reguły pochodzenia w państwie importera.
•    analiza porównawcza z WKC.

5.    Najnowsze zmiany w prawie celno – podatkowym, m.in.:
•    e-klient SC,
•    nowelizacja Ordynacji podatkowej: 
•    nowe odsetki,
•    zasady interpretacji podatkowych,
•    klauzula obejścia prawa podatkowego.
•    nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym,
•    rozszerzenie Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej (WPT) na Serbię.

 

Organizator szkolenia:

Progress Project Sp. z o.o. Szkolenia i Doradztwo

·         02-229 Warszawa, Mazowieckie

·         Światowa 22

·         Telefon: 22 460 46 12

·         Fax: 22 460 46 04

·         Email: marketing@progressproject.pl

·         www: www.progressproject.pl

Więcej szkoleń i konferencji

 
     
o nas | kontakt
NA SKRÓTY:    akcesoria biurowe, przybory do pisania, papier i druki, oprawy dokumentów, archiwizacja dokumentów, organizacja biura, koperty i opakowania,
pieczątki i datowniki, biurowe maszyny, konferencyjna aparatura, RTV urządzenia i sprzęt, telefonia stacjonarna, telofonia GSM, internet, komputery, meble-biuro,
czystość i sprzątanie, ochrona, catering, żywność z dowozem, naprawa i serwis