Prezentacje
       Aktualnosci
       Serwisy
+ Nasz temat
+ Poradnik
+ Niezbędnik
       Platforma kontaktowa
       biurocentrum.pl
        Sekretariat

 2017-10-16
Jak długo przechowywać wnioski urlopowe?
Przepisy prawa pracy nie określają, w jakiej formie pracownicy powinni składać wnioski urlopowe. Nie ma również zasad regulujących kwestię długości przechowywania wniosków papierowych.

Przepisy prawa pracy nie określają, w jakiej formie pracownicy powinni składać wnioski urlopowe. Nie ma również zasad regulujących kwestię długości przechowywania wniosków papierowych.

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów lub po porozumieniu z pracownikiem. W obu przypadkach pracodawca obowiązany jest wziąć pod uwagę wnioski pracowników odnośnie preferowanego terminu wykorzystania urlopu. Przepisy Kodeksu pracy nie określają jednak formy, w jakiej powinny być składane wnioski urlopowe. Kwestia ta powinna zostać uregulowana na szczeblu przepisów wewnątrzzakładowych. W konsekwencji brak jest również regulacji, które określałyby termin przechowywania takich wniosków. To od decyzji pracodawcy zależy, czy będzie wymagał składania wniosków na piśmie, czy też wybierze inną formę zarządzania wnioskami urlopowymi. Nie ma zatem przeciwwskazań, aby pracodawca uregulował zasady udzielania urlopów wypoczynkowych wprowadzając elektroniczny system obiegu wniosków urlopowych, w którym zarówno złożenie wniosku, jak i jego akceptacja przez przełożonego następowałaby drogą mailową.

Niezależnie od przyjętej u pracodawcy formy składania wniosków urlopowych fakt wykorzystania urlopu w danym dniu musi być odnotowany w karcie ewidencji czasu pracy. Na każdym pracodawcy spoczywa bowiem obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą w zakresie obejmującym: pracę w poszczególnych dobach, w tym:

 • pracę:
  • w niedziele i święta,
  • w porze nocnej,
  • w godzinach nadliczbowych oraz
  • w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, a także
 • dyżury,
 • urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.


    

Więcej naszych tematów   

       Komentarze  [0]dodaj   
  FORUM

     
o nas | kontakt
NA SKRÓTY:    akcesoria biurowe, przybory do pisania, papier i druki, oprawy dokumentów, archiwizacja dokumentów, organizacja biura, koperty i opakowania,
pieczątki i datowniki, biurowe maszyny, konferencyjna aparatura, RTV urządzenia i sprzęt, telefonia stacjonarna, telofonia GSM, internet, komputery, meble-biuro,
czystość i sprzątanie, ochrona, catering, żywność z dowozem, naprawa i serwis