Prezentacje
       Aktualnosci
       Serwisy
       Platforma kontaktowa
       biurocentrum.pl
        Nowości produktowe

 2017-09-25
Endpoint Detection and Response od Kaspersky Lab

Kaspersky EDR to nowe rozwiązanie dostępne w ramach programu pilotażowego. Oferuje ono wielopoziomowe mechanizmy identyfikowania zagrożeń oraz zautomatyzowane korygowanie parametrów całej sieci.

Kaspersky Endpoint Detection and Responseoferuje udoskonaloną eliminację incydentów, lepszą widoczność punktów końcowych, kompatybilność z tradycyjnymi produktami bezpieczeństwa punktów końcowych oraz możliwości śledcze dla zespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz centrów operacji bezpieczeństwa. Klienci rozwiązania Kaspersky EDR mogą skorzystać z ogromnego doświadczenia firmy Kaspersky Lab w zakresie analizy zagrożeń, jej zaawansowanych technologii ochrony oraz licznych sukcesów w wykrywaniu jednych z najbardziej znanych na świecie ataków APT, na których opiera się funkcjonalność polowania na zagrożenia w tym rozwiązaniu. 

Cztery filary rozwiązania:

  • Monitorowanie — rozwiązanie Kaspersky EDR zapewnia firmom pełną widoczność incydentów bez konieczności ręcznego gromadzenia danych.
  • Wykrywanie — zaawansowane technologie wykrywania w rozwiązaniu Kaspersky EDR, łącznie z analizą ataków ukierunkowanych opartą na systemach uczących się, pomagają przedsiębiorstwom oceniać dane pochodzące z sensorów na punktach końcowych i szybko generować werdykty dotyczące wykrycia zagrożeń.
  • Gromadzenie — w celu właściwego określenia łańcucha etapów ataku (tzw. kill chain) Kaspersky EDR gromadzi i wizualizuje kluczowe dane informatyki śledczej z punktów końcowych, w tym informacje dotyczące nieznanych plików i metadanych punktów końcowych dotyczących procesów, programów, usług, modułów, plików, obiektów autouruchamiania, połączeń sieciowych oraz osi czasu incydentów.
  • Reakcja — skuteczny proces EDR nie jest możliwy bez reakcji, która pozwala organizacjom zdalnie wyczyścić zainfekowane systemy jako alternatywę dla kosztownego i zakłócającego pracę ręcznego odtwarzania komputerów z obrazów. Zapobieganie ponownemu uderzeniu zaawansowanych zagrożeń stanowi jedną z kluczowych zalet Kaspersky EDR. Rozwiązanie pozwala zespołom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo zabronić uruchamiania podejrzanych plików, dokumentów biurowych oraz skryptów, jak również ustanawiać reguły proaktywnego usuwania plików na punktach końcowych, dopilnowując, aby zagrożenie nie dotknęło już więcej danego środowiska korporacyjnego.

Kaspersky EDR wchodzi w skład rozbudowanego portfolio Kaspersky Lab obejmującego rozwiązania bezpieczeństwa korporacyjnego, które zostało opracowane z uwzględnieniem adaptacyjnych strategii bezpieczeństwa. Oferta Kaspersky Lab umożliwia firmom zapobieganie zagrożeniom dzięki pakietowi bezpieczeństwa punktów końcowych nowej generacji, wykrywaniu w oparciu o platformę Kaspersky Anti Targeted Attack oraz przewidywaniu i reagowaniu w ramach usług analizy zagrożeń.

Kaspersky EDR jest dostępny w ramach nowego programu pilotażowego.     

Więcej nowości produktowych   

       Komentarze  [0]dodaj   
  FORUM

     
o nas | kontakt
NA SKRÓTY:    akcesoria biurowe, przybory do pisania, papier i druki, oprawy dokumentów, archiwizacja dokumentów, organizacja biura, koperty i opakowania,
pieczątki i datowniki, biurowe maszyny, konferencyjna aparatura, RTV urządzenia i sprzęt, telefonia stacjonarna, telofonia GSM, internet, komputery, meble-biuro,
czystość i sprzątanie, ochrona, catering, żywność z dowozem, naprawa i serwis